Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Joomla! 4.0 - Hva nå?

Utviklerne av Joola! CMS arbeider jevnt og trutt mot lansering av nye Joomla 4 som i praksis er en ny generasjon av den populære innholdsadministratoren. Etter planen skulle den ha kommet i "stable release" i begynnelsen av mars, men forsinkelser i arbeidet med versjon 3.9.5 har gjort at vi må vente enda en stund på oppgraderingen. Hva gjør vi i mellomtiden?

Det har lenge vært kjent at Joomla! CMS 4.0 kommer våren 2019 og utviklerne har lagt ut mye nyttig informasjon til alle som driver med utvikling av 3. parts applikasjoner eller er brukere av nettsider med Joomla! CMS som innholdsadministrator.

Hvordan bør man forberede seg på Joomla 4?

Først og fremt bør alle installerte extensions kontrolleres for kompabilitet mot den nye versjonen og dersom det er nødvendig må disse oppgraderes på forhånd eller samtidig med overgangen fra 3.x til 4.0. Slurver men med dette kan nettsiden "krasje" og det vil kunne være tidkrevende å få ryddet opp. Når selve Joomla-installsjonen oppgraderes må man selvfølgelig ta backup først, deretter kjøre oppgraderingen og til slutt teste alle fuksjoner for eventuelle feil.

Når må man oppgradere til Joomla 4?

Utviklerne er heldigvis inneforstått med at en overgang fra 3 til 4, i praksis et stort generasjonsskifte med mange nye funksjoner og endringer, ikke kan gjøres på "1-2-3" og har derfor lagt et løp der de kjører versjon 3 fram til og med sist versjon 3.10 som vil bli supportert i 2 år fremover. I denne perioden bør man ha god tid til å planlegge oppgradering til Joomla 4 og unngå problemer. Versjon 3.10 er spesiallaget som en "bro" mellom generasjon 3 og 4 og har funksjoner for å kontrollere de kravene som må være oppfylt før oppgradering.

Hva koster det å oppgradere til Joomla 4?

I utgangspunktet er oppgraderingen like gratis som selve installasjonsn. Men på grunnn av alle extensions og mulighetene for at noe kan gå galt anbefales det ikke å kjøre på med oppgraderingen uten å ha god teknisk kjennskap til Joomla og hvordan installasjonen er bygd opp på webhotellet. Kunder av JKWEB med supportavtale PLUSS vil få denne oppgraderingen kostnadsfritt installert og testet. Vanlige supportavtaler vil måtte betale for denne oppgraderingen som ventelig vil kunne ta 2-3 timer.

Kan jeg la være å oppgradere til Joomla 4?

Akkurat som med andre programvareinstallasjoner anbefales det ikke å la Joomla på webhotell bli stående med gamle versjoner. Alle sikkerhetshull blir jo offentliggjort ved lasering av nye versjoner og dermed kan det skje at hackere finner veien inn gjennom disse hullene eller hull i extensions utviklet av 3. part. Det vil i praksis ikke være mulig å gi support på en nettside som ikke blir oppgradert og alle feil eller problemer som oppstår på webhotellet er ikke dekket av avtalen og vil bli fakturert etter gjeldende timepris.

 

Mer informasjon:

 

Supportavtale

JKWEB anbefaler alle kunder en årlig webmasteravtale for support og sikker drift av hjemmesidene.

Det er tre ulike servicenivåer på avtalene. Avhengig av størrelse og kompleksitet på løsningen, samt individuele behov, finner vi et servicenivå du vil bli fornøyd med.

Les mer om våre tjenester.